TÜRK Olmak Ne Demektir..


Dünya üzerinde yaşayan insan topluluklarının milletleşme süreci onların avcı-toplayıclıktan çiftçi-çobancılığa geçmesi ile başlar. Türkleri oluşturacak insan topluluklarının M.Ö 6000’lerde koyun yetiştiriciliğine başladığı düşünülmektedir. Bu tarih atlı göçebe Türk kültürünün başlangıcı olarak kabul edilebilir. Bu değişiklikler ile ilk Türk kültürü olan

Anav kültürü ortaya çıkmıştır. Türklerin atalarının MÖ 2500 ile M.Ö. 1700 yılları arasındaki Afanasiyevo Kültürü ile başlayan ve MÖ 1700 ile MÖ 1200 yılları arasındaki Andronovo Kültürü ile devam ettiği savunulur. Bu ırkın savaşçı ve göçebe kültüre sahip olduğu, MÖ 1700 yılları sonrasında kitleler halinde Altay Dağları ile Tanrı Dağları arasındaki bölgeye yayıldığı bilinmektedir.Bilinen ilk Türk devleti İskitlerdir.

Ülkemizde ise Türk olmak (Türk vatandaşı), Türkiye Cumhuriyeti’nin tabiyetinde bulunan kişidir. “Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür” demektir. Temel olarak jus sanguinis ilkesine dayanan Türk vatandaşlığı kanununa göre, Türk vatandaşı olan ve evlilik birliği içindeki anne ve babanın çocukları Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında veya dışında doğmasına bakılmaksızın Türk vatandaşı olur.

Buraya kadar Türk tarihi ve vatandaşlığının en olduğu hakkında özet bilgi sunulmuştur.
Yazının bundan sonrasında, Türk olmanın ne anlama geldiğini vurgulayan, Türkiye’nin ABD Seattle Fahri Konsolosu olan Sayın J.F.Gökçen’in “Türk olmak nasıl bir duygudur?” konulu ve Türk Olmak başlıklı harika yazısını sunacağım.
Buyrun okuyun…

–Türk Olmak…

Aslında çok şeydir, Türk olmak.
Türk olmak, Osmanlı’nın borcunu ödemektir.

Kosova’da ve Bosna’da, Batı Trakya’da ve Makedonya’da bilmem kaç asır geçmişte kalan meselelerin hesabını vermektir.

Türk olmak;
Kıbrıs’ta,
Hocali’da,
Anadolu’da ve Balkanlar’da soykırıma uğrayıp
karşılığında yapmadığın soykırımla suclanmaktır.

Demokrat ve cağdaş olmaktır vatanına, milletine, tarihine sövüldüğünde…

Türk olmak, lisanının Avrupa’da yasaklanmasıdır ve yine Türk olmak kendini ve derdini anlatamamaktır.

Avrupa’da hor görülmek Türk olmaktır,
Ataların bir çok asır önce Viyana’yi kuşattiği için hoş görülmemektir
Sadece kuşatıp; Napolyon gibi bütün Viyana’yı yakmadığı için.

Türk olmak;
Selanik’te Pontus Anıtı’nın,
Viyana’da çiğnenen yeniçeri minberinin ve
Malta’da papazın üzerine bastığı Türk bayrağı heykelinin önünden geçmektir.
Türk olmak zordur, çetindir ve eziyetlidir.
Üç kıtadan dönüp,
Bir küçükyarımadada misafir muamelesi görmektir.
Sayısız imparatorluk kurmak Türk olmaktır.

Türk olmak;
Arabaya koşulan ilk atın vatanında,
Ilk yazılı antlaşmanın imzalandığı yurtta,
Yazının bulunduğu,
Paranın icat edildiği
Her metrekaresinden bereket fışkıran bu yurtta,
Kalkınmak icin yabancı sermaye beklemektir.

Türk olmak;
Truva’dan bu yana,
Sümer’den bu yana serpilerek gelse de, tarihten eski bu topraklarda,
Bütün zamandan damıtılarak gelen yüksek değerlerine rağmen,
Bir haftalık hafiza ile yaşamaktır.
Doğu Roma’yı da, Batı Roma’yı da yıkıp,
Yeni Roma olan AB’ye girmeye calışmaktır, Türk olmak.

Türk olmak;
– Mostar’da köprüdür,
– Kerkük’te kaledir,
– Istanbul’da Kızkulesi’dir,
– Anadolu’da buğdaydır,
– Çukurova’da pamuktur,
– Ege’de tütün,
– Karadeniz’de fındık,
– Trakya’da ayçiçeğidir.

Türk olmak;
– Çanakkale’de ölmektir.
– Çanakkale’de ölmeden önce düşmana su vermektir,
– Onun yaralısını sırtında kendi hastanesine taşımaktır.
– Düşmanın ardından rahmet okumak, kanlısından helallik almaktır.
– Kar yağdığında kayak yapmayı değil, evsizleri düşünmektir.
– Balkon köşesine kuşlar için, kışın ekmek kırıntısı, yazın su koymaktır.
– Yağmura rahmet, kara bereket diye bakmaktır.

Türk olmak;
– Harap bir ülkede, zengin ülkelerin müstemlekesini reddedip,
– Tahtadan kılıç ve ipten üzengi ile, paylaşacak ve sahiplenecek tek varlığı fakirlik olmasına rağmen, yedi düvele meydan okumaktır.

Türk olmak;
– Askere davul-zurna ile uğurlanmaktır,
– Belki de dönmeyeceğini bilerek.

Türk olmak;
– Annenin, şehit oğlunun ardından; ‘Bir oğlum daha olsun, onu da vatan icin göndereceğim.’ demesidir.
– Babanin gözyaşlarını tutarak, tabutuna son kez dokunurken ‘Vatan sağolsun!’ demesidir.

Türk olmak;
Her hükümetin
– Enkaz devraldığı, ama
– Ardında enkaz bırakmadığı ülkede olmaktır.

Türk olmak;
– Ecdadın yaşadığı kıtlıktan dolayı, çayın yanında gelen şekerden fazla olanı garsona geri vermektir.
– Ayni nedenle Türk olmak, yemeği ziyan etmekten korkmaktır.
– Göz hakkına, diş kirasına saygıdır.

Türk olmak;
– Evindeki bir kap aşın yarısını Tanrı misafirine vermektir.
– Kendi yerde, misafiri döşekte yatırmaktır Türk olmak.

Türk olmak;
– Milli maçta ağlamaktır.
– Ayhan Işık’a, Belgin Doruk’a aşık olmaktır.

Türk olmak;
– Aşkını ölesiye sevmektir.
– Aşkı icin ölmektir,
– öldürmektir.
– Sevdiceğinin elini bir kez tutamadan, toprağa girmektir.

En güzel aşk şiirlerini yüreğinde hissetmektir.
Eşkiyaya türkü yakmaktır, Türk olmak.

Türk olmak;
– Yunus’u bilmektir,
– Aşık Veysel’i sevmektir.
– Mevlana’yi, Haci Bektaş-i Veli’yi ve Hoca Yesevî’yi
– Tek bir satırını okumasa da yüreğinde taşımaktır.

Türk olmak;
– Saz çaldığında,
– Ney üflendiğinde,
– Kös dövüldüğünde ve kaval çaldığında,
– Yüreğinin derinlerinde bir sızı sezmektir,
– Bir de Yemen Türküsü’nde…
– Hayatın sana verdiklerine ‘Nasip’,
– Vermediklerine ‘Kısmet’demektir.
– Her işin ‘Hayırlısına’inanmaktır ve
– Ağlamamak için çok gülmekten çekinmektir.

Türk olmak;
– Asya’da “Batılı”,
– Avrupa’da “Doğulu” diye tepki görmektir.
Irk sözünü bilmeden yaşamak, yaradılanı Yaradan’dan ötürü sevmektir.
– Magazin programları ile dizilerin arasına sıkışsa da,
– Silkinip üzerindeki ölü toprağını atabilmektir.

Türk olmak;
– En zayıf gününde bile dünyaya meydan okumak,
– En dertli gününde bile her ufunetin bir şafakta biteceğini bilerek
– Tevekkül göstermektir.

Türk olmak;
– Anadolu’da her düşen yağmur damlasına hamdetmek,
– Her çıkan başak için şükretmektir.

Türk olmak;
Medeniyetler mezarlığı Anadolu’da dik durabilmektir.

Eyüp CAN ÇALIŞ

1993 yılında İstanbul'un Şişli ilçesinde dünyaya gözlerimi açtım.Ailemin tekne kazıntısı tabiriyle, en ufakları benim. Hayatı en sevdiği kişiyle beraber geçirmeyi seven, insancıl, neşeli, yerine göre tatlı biber, siyah saçlı, kahverengi ( kimisi bal rengi der) gözleri ve cilleri olan biriyim.